Obnova a sfunkčnenie vežových hodín

Pri reštaurátorskom výskume fasády kostola v rokoch 2014-2017 boli identifikované dva maľované ciferníky vežových hodín, o ktorých sme vôbec netušili. Kruhové kartuše lemované štukovou profiláciou

Prečítať »

Farebnosť pôvodnej omietky kostola

V období baroka bolo veľmi obľúbené kombinovať rôzne typy omietok pri povrchovej úprave fasád objektov. Mohla to byť napríklad kombinácia hrubozrnnej omietky a vyhladených častí,

Prečítať »

Výmena strešnej krytiny veží

Od konca marca sa usilovne pracuje na výmene krytiny oboch veží.  Meď, na ktorú sme zvyknutí, nahradí pôvodná krytina z prírodného kameňa – bridlica vyťažená

Prečítať »

Stavba lešenia

Realizácia stavby lešenia trvala 15 pracovných dní od 23. 02. 2021 do 15. 03. 2021. Vďaka tejto konštrukcii, ktorá bola prvým viditeľným signálom, že sa

Prečítať »

Prvý krok

Demontáž ochrannej konštrukcie Skôr, ako sa začalo so stavbou lešenia na kostole, bolo potrebné demontovať ochrannú konštrukciu pred padajúcou omietkou, ktorá „krášlila“ čelnú fasádu kostola

Prečítať »

Copyright © Kapucini 2022