Architektonické osvetlenie obnoveného kostola a kláštora

V piatok 23. septembra 2022 bol zreštaurovaný kostol Obrátenia sv. Pavla s priľahlým kláštorom rozosvietený použitím novej iluminácie. Projekt architektonického osvetlenia bol počas komplexnej obnovy čelných fasád realizovaný a financovaný pod záštitou Mesta Žilina v spolupráci so Žilinskou univerzitou, konkrétne s Katedrou mechatroniky a elektroniky. Nová iluminácia je majetkom Mesta Žilina, ktoré preberá úlohu pravidelnej údržby nainštalovaných svietidiel. 

Cieľom projektu novej iluminácie je spoločný záujem o udržanie a rozvoj dekoratívneho alebo účelového a architektonického osvetlenia v reprezentatívnych častiach mesta, za účelom ďalšieho rozvoja a zvyšovania kultúrneho odkazu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Na tomto zámere sa aktívne a koordinačne podielal investor komplexnej obnovy objektov Kapucíni na Slovensku.

Počet inštalovaných svietidiel je 80 kusov. Priamo na čelných fasádach kostola a kláštora sú rozmiestnené dva druhy svietidiel, ktoré tvoria základné celoročné nočné osvetlenie objektov. Prvá skupina svietidiel – neutrálna biela – osvetľuje palistrády. Druhú skupinu tvoria svietidlá osvetľujúce okenné rímsy, jedná sa o teplú bielu. Keďže táto skupina svietidiel osvetľuje samotné okná v obytných priestoroch kláštora, je nastavená tak, aby sa automaticky každú noc vypla o 22:00 hod.

Iný druh osvetlenia tvoria svietidlá inštalované v zemi, ktoré sú osadené v montážnych a tesniacich boxoch. Jedná sa o neutrálnu bielu svietivosť.

Napokon boli namontované svietidlá na stĺpoch verejného osvetlenia, ktoré majú zabezpečiť homogenitu rozloženia svetla dopadajúceho na fasády objektov. Tento typ svietidiel je vybavený špeciálnym svetelným režimom, tzv. RGB-W. Ide o simuláciu osvetlenia, ktorá dokáže navodiť rôzne farebné scény podľa želania. V súčasnosti sa vo svete svetelné scény volia pri rôznych príležitostiach alebo pamätných dňoch, napríklad deň Autistov volí modrú farbu.

Ďakujeme všetkým inštitúciám a dodávateľom, ktorí sa podujali na tomto spoločnom kultúrno-architektonickom diele osvetlenia dominanty v najhistorickejšom jadre Žiliny.

Copyright © Kapucini 2021