Sídlo investora

Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov

Župné námestie 10
POBox 235
814 99 Bratislava 1

IČO:    00599107
DIČ:    2020536540

Štatutárny zástupca

Norbert Pšenčík, OFMCap, provinciál
Marko Pagáč, OFMCap, vikár

Korešpondenčná adresa
realizácie diela

 

Kláštor kapucínov Pátra Pia
Jezuitská 6
010 01 Žilina

Kontaktná osoba
realizácie diela

 

Tomáš Fusko, OFMCap
Mobil: +421 903 982 414
E-mail: obnova@sirotarzilina.sk

Copyright © Kapucini 2023