Požehnanie a osadenie obnovených krížov a makovíc

12. júla 2021 sa v priestoroch kláštora kapucínov, pôvodne jezuitov, uskutočnilo požehnanie zreštaurovaných krížov a makovíc z oboch veží kostola. Obrad požehnania, za prítomnosti viacerých médií, viedol provinciál kapucínov na Slovensku brat Norbert Pšenčík. Okrem toho sme si vypočuli odborného radcu z Krajského pamiatkového úradu v Žiline pána Vladimíra Majtana, ktorý nám priblížil historickú hodnotu krížov a makovíc. Rovnako sa nám prihovoril a svojím vstupom priblížil samotný proces reštaurovania pán Ján Janda. Na záver brat Tomáš Fusko poodhalil obsah odkazu budúcim generáciám.

Na druhý deň, 13. júla 2021, prebehlo osadenie makovíc a krížov na vrcholoch veží. Do jednej z makovíc bol priložený spomínaný odkaz dôkladne uschovaný v časovej kapsule.

Copyright © Kapucini 2021