Prvý krok

Demontáž ochrannej konštrukcie

Skôr, ako sa začalo so stavbou lešenia na kostole, bolo potrebné demontovať ochrannú konštrukciu pred padajúcou omietkou, ktorá „krášlila“ čelnú fasádu kostola od novembra 2018. Mala charakter dočasnej ochrannej konštrukcie s účelom zachytávať opadávajúcu omietku, ktorá bola reálnou hrozbou pre okoloidúcich chodcov. Samotná demontáž sa uskutočnila dňa 22. 02. 2021 v tzv. prípravnej fáze staveniska.

Copyright © Kapucini 2021