Okenné otvory na fasáde kostola a veží

Okenné otvory na fasáde kostola a veží sú veľmi rôznorodé. Na vežiach sa nachádza osem väčších okenných otvorov a dva menšie, ktoré boli uzavreté lamelovou drevenou výplňou. Na čelnej fasáde kostola nájdeme niekoľko menších elipsovitých okien, ktoré sa rozdeľujú na dve kategórie: zamurované a uzavreté drevenou okennou výplňou. 

Všetky spomínané okenné otvory majú jednoduché a zároveň na pohľad pekné architektonické profilovanie. Na začiatku ich reštaurovania prebehlo postupné odstránenie sekundárnych zásahov a ostatných nenávratných poškodení. Nasledovalo hlboké spevnenie omietok a odhaleného muriva a doplnenie úbytkovej hmoty a profilácie. 

V prípade zamurovaných elipsovitých okenných otvorov sa nám pod sekundárnymi vrstvami ukázala maľovaná výzdoba, ktorú chceme obnoviť a zachovať v pôvodnom stave. 

Copyright © Kapucini 2021