Zabezpečenie vnútornej časti staveniska bratmi kapucínmi

Pre tých, ktorí dobre poznajú priestor kláštora, to bude veľká zmena. 

Dňa 15.03. 2021 sa brat Andrej spolu s otcom brata Tomáša dali na zabezpečovacie práce staveniska. Keďže obnovou prejde aj vnútorný blok kláštora, tzv. Rajský dvor, bolo potrebné vyrobiť dočasnú deliacu priečku, aby oddeľovala stavebný priestor od priestoru na bežnú prevádzku. Tým sa uzavreli priestory prízemia kláštora na celú dobu realizácie diela, t.j. na cca rok a pol. Medzi tieto uzatvorené miestnosti patrí: pastoračná miestnosť Sála brata Slnka, spovedná miestnoť Marikina izba, pivnice a sociálne zariadenie. 

Čo sa týka predajní s náboženskou tematikou, Spolok sv. Vojtecha a Lúč, tie budú od leta vysťahované, či premiestnené.

Copyright © Kapucini 2021