Prinavrátenie jezuitského monogramu IHS

Dňa 12. mája 2022 sa po takmer 170-tich rokoch vrátil na čelnú fasádu Sirotára jezuitský monogram IHS, tzv. jezuitské Slnko, vyjadrujúce v skrátenej podobe meno Ježiša Krista – Spasiteľa.

Na začiatku tohto historického okamihu predstavený jezuitov na Slovensku páter Jozef Šofranko požehnal monogram IHS. Nasledovalo objasnenie jeho vzniku a bohatej symboliky v podaní pátra jezuitu Jakuba Garčára.

Ďalej sa ujal slova metodik pamiatkovej obnovy a reštaurovania pán Mgr. Vladimír Majtan, ktorý nám priblížil históriu monogramu i konkrétne kroky od myšlienky jeho prinavrátenia až po samotnú realizáciu. Neodmysliteľnú úlohu v celom procese zohral Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity, ktorý nám vysvetlil ako postupoval pri komplikovanej úlohe profilácie historického štítu a monogramu. Vďaka jeho práci bolo možné vytvoriť projektovú dokumentáciu potrebnú pre samotné vyrobenie symbolu IHS.

Konateľ spoločnosti Rest-art pán Mgr. art. Jan Janda, zhotoviteľ monogramu ako i celého diela obnovy, nám priblížil proces výroby samotného jezuitského Slnka.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli ľudsky i finančne zrealizovať túto myšlienku až do dnešnej finálnej podoby.

Copyright © Kapucini 2021