Financovanie

Zrekonštruovať akúkoľvek stavbu, najmä staršieho charakteru, predstavuje obrovský súbor činností v časovom rozsahu viacerých rokov. Od administratívy, odborných prieskumov, marketingu, získavania financií, realizácie až po samotnú kolaudáciu, ide o veľmi náročný proces, ktorý si vyžaduje hlavne nemalé finančné prostriedky.

Koľko nám ešte chýba?

123999 0 €
Manko do finálnej úhrady
Celkový rozpočet reštaurovania: 1 218 508,70 €
Dary a Dotácia SPOLU: 1 092 030,90 € 89.6%
Celkový rozpočet reštaurovania: 1 218 508,70 €
Dary a Dotácia SPOLU: 1 092 030,90 € 89.6%

Stav financií:

– ku dňu 01.08. 2021

1090000 0 €
Dary a Dotácia SPOLU

Dary

Dary
0%
197000 0 €
Dary

Sem patria:

  • prvopiatkové zbierky
  • osobné dary veriacich
  • dary vložené na transparentný účet projektu reštaurovania
  • príspevky z Darujme.sk

Dotácia

Dotácia
0%
877000 .00 €
Ministerstvo kultúry SR zo štátneho rozpočtu
mksk/new-color

Dotácia bola prijatá na dotačný účet Provincie kapucínov 21.12. 2020 – nie na transparentný účet Slovenskej sporiteľne.

Podpora

Dielo môžete podporiť finančne
prevodom na transparentný účet.

Názov:
Kapucíni Žilina

IBAN:
SK61 0900 0000 0050 5459 0723

Jednorazovým alebo pravidelným darom   prostredníctvom Darujme.sk:

Za akúkoľvek Vašu podporu

Ďakujeme.

Copyright © Kapucini 2021