Financovanie

Zrekonštruovať akúkoľvek stavbu, najmä staršieho charakteru, predstavuje obrovský súbor činností v časovom rozsahu viacerých rokov. Od administratívy, odborných prieskumov, marketingu, získavania financií, realizácie až po samotnú kolaudáciu, ide o veľmi náročný proces, ktorý si vyžaduje hlavne nemalé finančné prostriedky.

Koľko nám ešte chýba?

100999 0 €
Manko do finálnej úhrady
Celkový rozpočet reštaurovania: 1 405 008,30 €
Dary a Dotácia SPOLU: 1 284 315,70 € 91%
Celkový rozpočet reštaurovania: 1 405 008,30 €
Dary a Dotácia SPOLU: 1 284 315,70 € 91%

Stav financií:

– k dňu 31.12. 2022

1100000 0 €
Dary a Dotácia SPOLU

Dary

Dary
0%
350000 0 €
Dary

Sem patria:

  • prvopiatkové zbierky
  • osobné dary veriacich
  • dary vložené na transparentný účet projektu reštaurovania
  • príspevky z Darujme.sk

Dotácia

Dotácia
0%
877000 .00 €
Ministerstvo kultúry SR zo štátneho rozpočtu
mksk/new-color

Dotácia bola prijatá na dotačný účet Provincie kapucínov 21.12. 2020 – nie na transparentný účet Slovenskej sporiteľne.

Podpora

Dielo môžete podporiť finančne
prevodom na transparentný účet.

Názov:
Kapucíni Žilina

IBAN:
SK61 0900 0000 0050 5459 0723

Jednorazovým alebo pravidelným darom   prostredníctvom Darujme.sk:

Za akúkoľvek Vašu podporu

Ďakujeme.

Copyright © Kapucini 2023