Finálna farebnosť čelnej fasády kláštora

Od polovice augusta prebiehajú reštaurátorské práce na čelnej fasáde kláštora. Počas odstraňovania sekundárnej poškodenej omietky sa v spodnej časti objektu odkryla pôvodná čierno-biela farebnosť fasády kláštora, ako môžete vidieť aj na fotografiách. Finálna farebnosť čelnej fasády kláštora po obnove bude však čisto biela. Prečo je tomu tak? 

V roku 1832 bývalý kláštor jezuitov znovu kúpil od obchodníka s vínom vtedajší nitriansky biskup Jozef Vurum z dôvodu využitia objektu pre cirkevné účely. Kláštor nadstaval o ďalšie podlažie, klasicisticky upravil jeho fasády a zriadil v ňom biskupský sirotinec – dôvod ľudového názvu sirotár, ktorý používame dodnes. Obnova čelnej fasády na kláštore tak musí rešpektovať jeho klasicistickú úpravu, okrem iného má na fasáde svoj veľký farebný erb a nápisovú dosku, ktoré sú tiež súčasťou reštaurátorských prác.

Copyright © Kapucini 2021