Výmena okien na starej budove kláštora

Koncom septembra 2021 sme začali realizáciu ďalšej časti komplexnej obnovy kostola a kláštora, a to výmenou okien na starej budove kláštora. Jedná sa o 64 kusov okien rôznych veľkostí a tvarov, z ktorých dva okenné otvory budú úplne nové, a to v podlubí kláštora. Klasické kasňové okná s dvoma okennými krídlami vystriedali jednoduché s jedným okenným krídlom. V historických častiach budovy, t. j. čelná fasáda kláštora do námestia a vnútorný blok, tzv. Rajský dvor, sa jedná o dvojfarebné okná: zvnútra biele a zvonku modré azúrové, všetky zvyšné okná na kláštore budú len v bielej farbe, ako bolo tomu doteraz. Vo všetkých obývacích miestnostiach kláštora pribudnú k oknám jednoduché vnútorné okenice bielej farby.    

Prvým krokom realizácie výmeny okien bola skúšobná montáž jedného z nich na čelnej fasáde kláštora smerom do námestia, popri ktorej sa vykonala aj svetelná skúška plánovaného vonkajšieho osvetlenia okien kláštora pod záštitou Mesta Žilina v spolupráci so Žilinskou univerzitou.

Momentálne sa nám podarilo vymeniť spolu 49 kusov okien, prízemie kláštora si však necháme pravdepodobne na začiatok roka 2022. Čo sa týka každodenného života komunity bratov žijúcich v priestoroch kláštora, táto časť obnovy istým spôsobom najviac zasiahla do bežného chodu. Bratia sa zapojili do príprav miestností pred demontážou starých okien, ako aj následného upratovania a spracovania odpadu po montáži nových okien. Dokonca, do spomínaných prác, boli zapojení aj bratia z iných kláštorov na Slovensku. Ďakujeme im za pomoc. 

Copyright © Kapucini 2021