Začiatok prác na čelnej fasáde kláštora a Rajského dvora

Pohľad na objekt priľahlého kláštora vedľa kostola Obrátenia sv. Pavla sa nám v dňoch 12. a 13. augusta 2021 zmenil na masívnu konštrukciu lešenia. V zápätí sme započali prvotné práce na čelnej fasáde kláštora v podobe odstraňovania sekundárnej a poškodenej omietky sprevádzané tupými zvukmi kladív. Na fotografiách je možné vidieť okná kláštora, ktoré budeme v rámci diela obnovy čoskoro vymieňať. 

Zároveň v dňoch 18. a 19. augusta 2021 prebehla montáž lešenia vo vnútornom bloku kláštora, tzv. Rajskom dvore. Práce na tejto spomínanej časti obnovy sa rozbehnú na prelome augusta a septembra.

Copyright © Kapucini 2021