Obnovená čelná fasáda kostola vo svojej historicky pôvodnej kráse

Drahí priatelia, A JE TO TU!
 
Podoba kostola, ako ju poznáme z posledných rokov, nie je jeho pôvodná, tá originálna vznikla v rokoch 1740 – 1750. Reštaurátorský výskum, ktorý sa robil v rokoch 2013 – 2017, nám odhalil pôvodnú barokovú vrstvu z obdobia vzniku kostola. Na základe toho sme vedeli, že kostol bol čierno-biely, nebol taký plochý a na fasáde vznikali časti, ktoré vytvárali akoby iluzívnu plasticitu.
 
Po demontáži lešenia sa nám kostol ukázal vo svojej historicky pôvodnej barokovej kráse.
 
Ďakujeme za Vašu podporu, o ktorú naďalej prosíme.
Copyright © Kapucini 2021