Rozhovor s umeleckými remeselníkmi zo spoločnosti Tri kruhy

1. Čo Vás inšpirovalo stať sa reštaurátorom pamiatok?

Myslím si, že budem hovoriť aj za môjho kolegu Mateja. Inšpiráciou nám bola nielen vyššia znalosť remeselnej zručnosti, ale aj využívanie pôvodných technológií a materiálov. Nevravím, že je úplne jednoduché robiť klasickú murárčinu, maliarčinu a im podobné remeslá, ale každý remeselník alebo aj remeselný laik musí uznať, že tieto práce sú vyšší level náročnosti. Nakoľko disponujeme požadovanou remeselnou zručnosťou, tak sme sa rozhodli uberať týmto smerom. Nedá sa povedať, že by sme sa venovali čisto len reštaurovaniu fasád, skôr by som to komplexne nazval ako umelecko-remeselné práce. Taktiež je pre nás zaujímavé používanie pôvodných materiálov, nakoľko sa postupne vytrácajú zo súčasných trendov. 

2. Ako sa Vám pracovalo na obnove nášho kostola Obrátenia sv. Pavla? 

Bola to veľmi zaujímavá práca. Spoznali sme tu nových ľudí. Rád by som spomenul brata Tomáša, ktorý nám uľahčil práce svojou aktivitou pri vybavení vstupov na námestie a za poskytnutie príjemného ubytovania priamo v kláštore. To nám ušetrilo veľa času, takže sme sa mohli venovať viac práci. Čo sa týka samotnej fasády kostola, každá fasáda je niečím špecifická, vždy je to niečo nové. Samozrejme, boli veci, ktoré nás prekvapili ale spolu so zodpovednými osobami za reštaurovanie fasády sme vždy tieto prekvapivé veci vyriešili. Tešíme sa na moment, kedy bude demontované lešenie, aby sme si mohli z diaľky pozrieť, ako to vyzerá ako celok. Taká najväčšia zaujímavosť tejto fasády, aspoň pre mňa, sú sivé uholné dekoračné omietky, ktoré tam pôvodne aj boli a to je aj taká zvláštnosť, ktorá dá tejto fasáde iný šat. Myslím si, že to bude výrazná dominanta Mariánskeho námestia. 

3. Čomu konkrétnemu ste sa venovali na obnove nášho kostola? 

Mali sme na starosti strednú časť kostola. Konkrétne išlo o očistenie starých náterov, osekanie poškodených omietok a ich následná obnova, robili sme všetky rímsy, niektoré boli zreštaurované, niektoré sú úplne nové, keďže sa podpísal na nich zub času. Modelovali sme plastické prvky, napríklad hlavice pilastrov, ktoré tam už vôbec neboli. Celé sme to ukončili fasádnym náterom. To boli práce vykonané na našom úseku. Taktiež sme robili, už spomínané, sivé dekoračné omietky s prímesou uhlia a to na celej fasáde kostola. 

Dúfame, že obnovený kostol sa bude páčiť miestnym obyvateľom, ako aj návštevníkom Žiliny. 

Na otázky odpovedal p. Eduard Čepera, umelecký remeselník. (www.trikruhy.sk)

Ďakujeme Vám za rozhovor i za Vašu skvelú prácu

Copyright © Kapucini 2021