Dokončenie projektu Zastrešenia Rajského dvora

V marci 2022 sa nám podarilo zrealizovať prvú časť z projektu Zastrešenia Rajského dvora, ktorý sa nachádza vo vnútornom bloku kláštora. Táto časť spočívala v montáži oceľovej nosnej konštrukcie. Išlo o jednu z technicky najzložitejších prác na celej komplexnej obnove kostola a kláštora, ktorú realizujeme od marca 2021. Viac informácii s fotografiami o tejto časti projektu Zastrešenia nájdete v staršom článku na https://sirotarzilina.sk/stavebne-prace-na-rajskom-dvore/

Nasledovalo obdobie reštaurovania fasád v Rajskom dvore až po demontáž lešenia. Viac informácii s fotografiami o obnove fasád vo vnútornom bloku kláštora nájdete taktiež v staršom článku na https://sirotarzilina.sk/odhalenie-celnej-fasady-klastora-a-fasad-rajskeho-dvora/ 

V auguste 2022 sme realizovali druhú časť Zastrešenia Rajského dvora  – montáž hliníkovej konštrukcie, ktorej súčasťou bolo aj finálne zasklenie celej novovzniknutej strechy. Skôr však, ako sme dospeli do tohto záverečného bodu projektu, sme sa museli popasovať s kapotážou, resp. klampiarskymi prácami na samotnej hliníkovej konštrukcii. Klampiarske práce finančne podporila Nadácia EPH. Spomínané práce sme ukončili začiatkom mesiaca október a v závere tohto mesiaca sme finalizovali projekt Zastrešenia Rajského dvora zasklením hliníkovej konštrukcie. Presklená časť obsahuje dva okenné strešné vetracie otvory, ktoré budú ovládané vypínačmi v novovzniknutom priestore. V prípade dažďa sa vďaka dažďovému senzoru automaticky zatvoria. 

Prečo realizujeme projekt Zastrešenie Rajského dvora? Odpoveďou na túto otázku sú dva dôvody. Prvým je niekoľkoročné uvažovanie miestnej komunity bratov kapucínov spolu s veriacimi o vhodnom spôsobe využitia spomínaného vnútorného bloku kláštora, ktorý bol doteraz ,,hluchým priestorom,,. Druhým dôvodom bola predložená Výzva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o možnosti čerpania dotácie na komplexnú obnovu historických objektov. Jednou z hlavných podmienok vysúťaženia dotácie bol záväzok investora otvoriť nejakú obnovenú časť pamiatky širokej verejnosti. Projekt Zastrešenia Rajského dvora a jeho budúce využívanie zohralo podstatnú úlohu pri získaní dotácie na našu prebiehajúcu komplexnú obnovu.

Otvorenie novovzniknutého priestoru zastrešeného Rajského dvora pre verejnosť máme naplánované po dokončení všetkých nevyhnutných stavebných prác na prelome jar/leto 2023. Ako sme už verejnosť informovali, nový priestor bude pravdepodobne prevádzkovaný ako galéria na výstavu a predaj umeleckých diel.

Copyright © Kapucini 2021