Odhalenie čelnej fasády kláštora a fasád Rajského dvora

Dňa 8. augusta 2022 prebehla demontáž lešenia na čelnej fasáde kláštora. Otvoril sa nám tak celistvý pohľad na obnovené čelné fasády kostola a kláštora ako jednotného, pôvodne jezuitského komplexu. Na úplné dokončenie fasády kláštora je však potrebné finalizovať farebný náter erbu biskupa Jozefa Vuruma. Rovnako ako na kostole, tak aj na kláštore bolo pod záštitou Mesta Žilina naprojektované a aplikované mestské osvetlenie. V súčasnosti sa v tejto časti projektu pracuje na obnove podlubia celého komplexu, v rámci ktorej budú zreštaurované vchody do oboch objektov.

Počas mesiaca júl 2022 sa nám podarilo demontovať lešenia aj na fasádach Rajského dvora vo vnútornom bloku kláštora. Momentálne sme začali pracovať na dokončení projektu zastrešenia a vytvorenia nového interiéru.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu, o ktorú naďalej prosíme.

Copyright © Kapucini 2021