Výmena strešnej krytiny veží

Od konca marca sa usilovne pracuje na výmene krytiny oboch veží. 

Meď, na ktorú sme zvyknutí, nahradí pôvodná krytina z prírodného kameňa – bridlica vyťažená v Nemecku. Ako môžete vidieť na fotografiách, postup prác je relatívne jednoduchý. Odstránila sa stará krytina a drevené debnenie, popri ktorom sa nám naskytol nevídaný pohľad na majstrovský krov veží. Nasledovalo nové drevené debnenie, prekrytie parapriepustnou fóliou zelenej farby, na ktorú sa napokon kládla samotná tmavá bridlica.
Majstri, ktorí v minulosti kládli bridlicu na veže, nám zanechali na jednom z trámov krovu sympatický pozdrav – srdce z bridlice.

Copyright © Kapucini 2021