Počiatočné práce na fasáde veží kostola

Koncom mája 2021 sa začali počiatočné práce na fasáde veží kostola.

Prvým počinom bol prenájom kontajnera pre opadávajúce časti omietky na fasáde. Niekoľko týždňov sme počúvali intenzívny a jemný ťukot kladív do fasády, aby sa tak očistila od zvetralej a nefunkčnej omietky. Potom nasledovalo spevňovanie odstránených častí fasády. Medzitým si naši majstri pripravili šablóny z ešte neobitých ozdobných prvkov, aby po očistení a spevnení omietky mohli nanovo profilovať jednotlivé spomínané ozdoby.

Na jednej z fotografií je možné vidieť nanesené vzorky omietky, ktoré slúžia pre lepšie vyhodnotenie finálneho spôsobu úpravy povrchu fasády. Toto rozhodnutie prináleží kompetentným osobám, t. j. pamiatkárom a samotným reštaurátorom.

Copyright © Kapucini 2021