—  Našou túžbou je, aby návštevník ostal v nemom úžase a nachádzal vnútorný pokoj, ktorý toto miesto môže ponúknuť. 

opti
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora jezuitov pod správou Kapucínov na Slovensku s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
logo/kapucini/mono@1x
mksk/new

Vízia

Prečo neotvoriť Sirotár ešte širšej verejnosti ako doteraz?
Tento objekt má potenciál, aby sme v rámci neho prepojili kultúrne bohatstvo s potrebami súčasnosti.

Chceme sa zamerať najmä na tri oblasti: spoločenský rozmerkultúrne bohatstvo a duchovný rozvoj.

Duchovný rozvoj je niečo, čo sa v Sirotári buduje od jeho prvopočiatkov. Uvedomujeme si, že na formovanie človeka vplýva prostredie. Nie je nám ľahostajné, že exteriér Sirotára stráca svoju výpovednú silu, ktorú mu zobral čas a nesprávne zaobchádzanie. Našou túžbou je, aby návštevník ostal v nemom úžase a nachádzal vnútorný pokoj, ktorý toto miesto môže ponúknuť.
Rehoľa jezuitov, ktorá podnietila stavbu tohto chrámu, veľmi dbala o tento rozmer.
Dnes už vieme, čo je potrebné na to, aby sa naše sny stali skutočnosťou.

Novinky

Podpora

Buďte súčasťou obnovy Sirotára.

Rekonštrukcia akejkoľvek stavby – o to viac kultúrnej pamiatky – vyžaduje nemalú snahu a finančné náklady na jej uskutočnenie.

Dielo môžete podporiť finančne
prevodom na transparentný účet.

Názov:
Kapucíni Žilina

IBAN:
SK61 0900 0000 0050 5459 0723

Jednorazovým alebo pravidelným darom   prostredníctvom Darujme.sk:

Za akúkoľvek Vašu podporu

Ďakujeme.

lineart-sirotar-klastor-50
KorešpondeNčná adresa 
realizácie diela
 

Kláštor kapucínov Pátra Pia
Jezuitská 6
010 01 Žilina

Kontaktná osoba
realizácie diela
 

Tomáš Fusko, OFMCap
Mobil: +421 903 982 414
E-mail: obnova@sirotarzilina.sk

mksk/new-light

Copyright © Kapucini 2023