—  Našou túžbou je, aby návštevník ostal v nemom úžase a nachádzal vnútorný pokoj, ktorý toto miesto môže ponúknuť. 

opti
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora jezuitov pod správou Kapucínov na Slovensku s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
logo/kapucini/mono@1x
mksk/new

Vízia

Prečo neotvoriť Sirotár ešte širšej verejnosti ako doteraz?
Tento objekt má potenciál, aby sme v rámci neho prepojili kultúrne bohatstvo s potrebami súčasnosti.

Chceme sa zamerať najmä na tri oblasti: spoločenský rozmerkultúrne bohatstvo a duchovný rozvoj.

Duchovný rozvoj je niečo, čo sa v Sirotári buduje od jeho prvopočiatkov. Uvedomujeme si, že na formovanie človeka vplýva prostredie. Nie je nám ľahostajné, že exteriér Sirotára stráca svoju výpovednú silu, ktorú mu zobral čas a nesprávne zaobchádzanie. Našou túžbou je, aby návštevník ostal v nemom úžase a nachádzal vnútorný pokoj, ktorý toto miesto môže ponúknuť.
Rehoľa jezuitov, ktorá sa zapríčinila o stavbu tohto chrámu, veľmi dbala o tento rozmer.
Dnes už vieme, čo je potrebné k tomu, aby sa naše sny stali skutočnosťou.

Novinky

Stavba lešenia

Realizácia stavby lešenia trvala 15 pracovných dní od 23.02. 2021 do 15.03. 2021. Vďaka tejto konštrukcii, ktorá bola prvým viditeľným signálom, že sa niečo ,,deje,,

Prečítať »

Prvý krok

Demontáž ochrannej konštrukcie Skôr ako sa začalo so stavbou lešenia na kostole, bolo potrebné demontovať ochrannú konštrukciu pred padajúcou omietkou, ktorá „krášlila“ čelnú fasádu kostola

Prečítať »

Podpora

Buďte súčasťou obnovy Sirotára.

Rekonštrukcia akejkoľvek stavby – o to viac, kultúrnej pamiatky – vyžaduje nemalú snahu a finančné náklady na jej uskutočnenie.

Dielo môžete podporiť finančne
prevodom na transparentný účet.

Názov:
Kapucíni Žilina

IBAN:
SK61 0900 0000 0050 5459 0723

 Jednorazovým alebo pravidelným darom   prostredníctvom Darujme.sk:

Za akúkoľvek Vašu podporu

Ďakujeme.

lineart-sirotar-klastor-50
Korešpondečná adresa 
realizácie diela
 

Kláštor kapucínov Pátra Pia
Jezuitská 6
010 01 Žilina

Kontaktná osoba
realizácie diela
 

Tomáš Fusko OFMCap
Mobil: +421 903 982 414
E-mail: sirotarobnova@gmail.com

mksk/new-light
Copyright © Kapucini 2021