Rodinné centrum Sirotár

Rodina je najdôležitejšou bunkou spoločnosti, pretože je tou základnou. Napriek jej dôležitosti ju väčšinou vnímame ako samozrejmosť. Paradoxom celej problematiky je koniec-koncov neustále sa zvyšujúci počet rozpadnutých rodín. Preto sme sa v Sirotári rozhodli založiť centrum, v ktorom chceme podporovať rodiny, ich fungovanie a význam v spoločnosti.

Rodinné centrum Sirotár chce ponúknuť odpovede na rôzne otázky, týkajúce sa rodín, ich fungovania a problémov, s ktorými zápasia. Chceme byt pri rodinách, ktoré sú v dnešnej dobe nútené reagovať na neustály útok a riešiť nezriedka veľmi ťažké a problémové situácie.

Rodina nemôžte fungovať iba sama pre seba, potrebuje byť otvorená širšej verejnosti, komunite. Rodinné centrum sa preto snaží v prvom rade vytvoriť skutočné a zmysluplné zázemie a otvorenú komunitu pre začlenenie rodín. Zároveň je jeho cieľom poukazovať na dôležitosť rodiny cez podporu rastu, a to či už duchovného alebo osobnostného.

Rodinné centrum pod sebou združuje niekoľko sekcií:

MATERSKÉ CENTRUM                                    DECKÁ U KAPUCÍNOV (DcuK)