Kontakt na nás:
Kláštor kapucínov Pátra Pia
Kostol Obrátenia sv. Pavla
Mariánske nám. 23
010 01 Žiiina
Tel: 041/507 05 00
E-mail: zilinakapucin.sk
www.sirotarzilina.sk
www.kapucini.sk
QR Code
IBAN: SK61 0900 0000 0050 5459 0723
SWIFT: GIBASKBX

(povinné)

(povinné)