IBAN: SK61 0900 0000 0050 5459 0723

Založili sme transparentný bankový účet, na ktorom môže ktokoľvek kontrolovať pohyby.
Mnohí majú dojem, že Katolícka cirkev má veľa peňazí… V našom prípade to neplatí. My, kapucíni, sme rád Katolíckej cirkvi, ktorý hospodári samostatne. Žijeme z platov duchovných, čo sa pohybuje na výške minimálnej mzdy a darov veriacich, ktorým slúžime. Oprava kultúrnej pamiatky ako je Sirotár presahuje naše možnosti a aj možnosti veriacich aj preto, že minulý režim málo a nehospodárne investoval do kultúrnych pamiatok. Prečo aj, veď predstavovali miesta združovania triednych nepriateľov… Museli sme žiť štyridsať rokov v ilegalite. Dnes je to, vďaka Bohu, inak. Spoločnosť si začína vážiť kultúrne dedičstvo.
Aj preto sa obraciame na širokú verejnosť s prosbou o pomoc pri obnove Sirotára. Robíme to transparentne a náš úmysel je, podľa možností, informovať o všetkých krokoch rekonštrukcie.

Ďakujeme všetkým, ktorí za dvadsať rokov našej prítomnosti v Sirotári akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho rozvoju.

S pozdravom bratia kapucíni.

 

1. etapa

Prípravné práce, projektová dokumentácia, historické, reštaurátorské, architektonické výskumy, konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, vybavovanie povolení a vyjadrení.


Predpokladané náklady:

 • Historicko-architektonický prieskum a návrh na reštaurovanie – 12.000 € + réžie (lešenie a pod.) 4.000 €
 • Dokumentácia a povolenia – 5.000 €

2. etapa

Vysušovanie laubní systémom miernej elektroosmózy, odstránenie cementových soklov, úprava povrchu.


Predpokladané náklady:

 • Ponuka od firmy Sabema sanace vlhkých objektů s.r.o. je 28.940,30 €. Nie je tu zarátaný náter, penetrácia.

3. etapa

Oprava fasády kostola a veží, nové oplechovanie, zábrany proti holubom.


Predpokladané náklady:

 • Prenájom a montáž/demontáž lešenia na 12 mesiacov 25.000 €
 • Omietky na 712m2– dve ponuky v rozmedzí od 12.308,35 € -13.289,51 €
 • Farba a nátery – dve ponuky v rozmedzí od 3.784,36 € – 4.877,20 €
 • Oplechovanie –
 • Ochrana proti holubom –
 • Tvarová obnova štukových prvkov práca – 49.500 €
 • Omietky: čistenie, spevňovanie, sanácia muriva, omietky, nátery – cena ešte nie je stanovená. Predbežná cena za prácu sa pohybuje okolo 150.000 – 200.000 €

4. etapa

Oprava fasády kláštora, nové oplechovanie, zábrany proti holubom.


Predpokladané náklady:

 • Prenájom a montáž/demontáž lešenia na 12 mesiacov je 12.500 €
 • Omietky na 360mm2– dve ponuky v rozmedzí od 6.154,17 € – 6.644,75 €
 • Farba a nátery – dve ponuky v rozmedzí od 1.892,18 € – 2.438,60 €
 • Oplechovanie –
 • Ochrana proti holubom –
 • Tvarová obnova štukových prvkov práca – 20.000 €
 • Omietky: čistenie, spevňovanie, sanácia muriva, omietky, nátery – cena ešte nie je stanovená. Predbežná cena za prácu sa pohybuje okolo 100.000 €

5. etapa

Oprava fasády v rajskom dvore, nové oplechovanie, prestrešenie.

Táto etapa ešte nie je projektovo dokončená.


Predpokladané náklady:

 • Omietky na mm2 – dve ponuky od € – €
 • Farba a nátery – dve ponuky € – €
 • Oplechovanie –
 • Tvarová obnova štukových prvkov práca – 20.000 €
 • Omietky: čistenie, spevňovanie, sanácia muriva, omietky, nátery – cena ešte nie je stanovená.
 • Hydro izolácie –
 • Dláždenie –
 • Prestrešenie –

6. etapa

Obnova interiéru kostola


Predpokladané náklady:

 • Zbierka obrazov Jána Ignáca Cimbala – 5 kusov. Reštaurovanie jedného obrazu sa pohybuje podľa poškodenia v rozmedzí od 8.000 € – 20.000 €
 • Reštaurovanie oltárov –
 • Historický prieskum –
 • Obnova malieb –
 • Maľovanie interiéru –

Reštaurovanie sochy sv. Pavla

Socha sa nachádza na fasáde Sirotára. Jedná sa o terakotovú sochu, ktorá dotvára dominantu Mariánskeho námestia.


Predpokladané náklady:

 • Reštaurátorské práce – 7.500 €
 • Režijné náklady a materiál – 5.000 €

Reštaurovanie krížov na vežiach

Kríže sú vo výške 32m a bude ich potrebné demontovať.


Predpokladané náklady:

  • Očistenie a zlátenie krížov.
  • Reštaurátorské práce na krížoch – 15.000 €
  • Režijné náklady na lešenie a materiál – 6.000 €

Reštaurovanie kovovej pamätnej tabule

Pamätná tabuľa sa nachádza na fasáde kláštora.


Predpokladané náklady:

 • Cena za reštaurátorské práce – 2.000 €
 • Režijné náklady a materiál – 1.000 €

Výmena okien na kostole


Predpokladané náklady:

 • Okná po ľavej strane kostola – 5 ks. Cena s montážou: 8.593,50 €
 • Okná po pravej strane kostola (pevné) – 3ks. Cena s montážou: 5.635,80 €
 • Okná po pravej strane kostola (sklopné) ovládané diaľkovo: 6.954 €
 • Okná spolu: 21.183,30 €

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.