Ďakujeme!

Burza sa konala v sobotu, 21. mája 2016 vo Fideliu.
Ďalšiu burzu plánujeme koncom septembra. Všetky potrebné informácie budú včas zverejnené.